عرضه کالا : فرآیند تعریف کالاهای قابل عرضه تامین کننده و یا انتخاب از بین کالاهای موجود در بانک اطلاعاتی سامانه برای تشکیل سبد عرضه فروشگاه، ابتدایی ترین فرآیند بازار است. این مهم باعث می گردد کالاهای هر تامین کننده (فروشگاه) با جزیی ترین اطلاعات فنی و تجاری در اختیار خریداران و متعاملین بازار قرار گیرد تا بتواند فهم شناخت کالا را حاصل و اطلاعات لازم فضای نیاز مشتری (خریدار) را در اختیار وی قرار دهد. این مهم در قالب کاتالوگ هر قلم کالای قابل عرضه، ایجاد میشود.

خرده فروشی : فرآیند خرید کالای عرضه شده تامین کننده توسط خریدار (مشتری) از طریق مکانیزم انتخاب، سفارش گذاری، پرداخت هزینه آنلاین از طریق درگاه رسمی بانک عامل و تحویل کالا را خرده فروشی مینامند. این مهم براساس مشخصات فنی و تجاری کالا و بر مبنای قیمت خرده فروشی حاصل میشود. این نوع خرید فقط وقتی صورت میگیرد که مشتری در ابتدا یا در مسیر نهایی سازی سبد کالا، اقدام به ثبت نام در بازار به عنوان مشتری نماید. این مکانیزم در ثبت اطلاعات خرید کالا و نمایش برای وی جهت اطلاع از میزان خرید در بازه های زمانی مختلف نیز کاربرد دارد. پس از شروع کار باشگاه مشتریان، اطلاعات خرید هر مشتری میتواند مبنای عمل و امتیاز برای وی گردد.

عمده فروشی : فرآیند خرید کالای عرضه شده توسط خریدار (مشتری) عمده از طریق مکانیزم انتخاب، سفارش گذاری، پرداخت هزینه و تحویل کالا را عمده فروشی مینامند. این مهم براساس مشخصات فنی و تجاری کالا و بر مبنای قیمت عمده فروشی حاصل میشود. این نوع خرید فقط وقتی صورت میگیرد که مشتری در ابتدای مسیر ایجاد سبد کالا، اقدام به ثبت نام در بازار به عنوان تامین کننده (تولیدکننده یا فروشگاه) نماید. این مکانیزم برای مشتریان عادی فعال نیست. فرآیند پرداخت هزینه خرید عمده به دو صورت پرداخت آنلاین و یا در صورت تفاهم با فروشگاه بصورت پرداخت چک، نهایی میشود. قیمتهای عمده کالا در تمامی منوهای جستجو برای تامین کنندگان قابل نمایش است.

تعامل بین خریدار و فروشنده : خریدار کالا در صورت قرار گرفتن در قالب تامین کننده میتواند با سایر تامین کنندگان حاضر در بازار، ارتباط برقرار نماید. خریدار در منوی مرتبط خود در "داشبورد تامین کننده" از طریق منوی درخواست کالا میتواند نسبت به جستجوی تامین کنندگان و محصولاتشان اقدام و سپس نسبت به تنظیم درخواست خرید و ثبت زمان و تعداد تقاضای کالا، درخواست خرید (RFQ) کالای خود را برای تامین کنندگان منتخب خود ارسال مینماید. تامین کنندگانی که این درخواست را دریافت مینمایند میتوانند نسبت به ثبت پیشنهاد فروش و ارسال اطلاعات عرضه خود مانند قیمت و ... به خریدار تامین کننده اقدام کنند. این تعامل در قالب یک گفتگوی دوطرفه، فعال و زنده میتواند فضای عرضه و تقاضای طرفین را شفاف نماید و فهم مشترک میان فضای خرید و فروش را حاصل کند. جدول قیمتهای پیشنهادی، پیامهای طرفین و فایلهای پیوست (تصویر، فایل اطلاعاتی و ... ) از جمله محتویات این گفتگو است.